Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland is een samenwerkingsverband van de Leeuwenhartschool in Oud-Beijerland, de Dordtse Vrije School in Dordrecht, de Rudolf Steiner School in Rotterdam en Krimpen ad IJssel, de Vrije School Vredehof in Rotterdam , de Vrije School Widar in Delft en Basisschool Wonnebald in Den Haag.

Deze samenwerking is eind 2011 gevormd vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid om het vrijeschoolonderwijs in de regio verder te ontwikkelen en krachtiger op de kaart te zetten.

De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland bestaan uit zeven basisscholen op antroposofische grondslag in Zuid-Holland. Elke school heeft zijn eigen profiel en ontwikkelt dat verder. De dagelijkse leiding van de school ligt bij de schoolleiding. Deze is verantwoordelijk voor de eigen school en hoe leerkrachten en ouders daarin samenwerken.

Op bovenschools niveau is een bestuurder aangesteld. Deze vormt samen met de schoolleiders het Managementteam waarin beleid wordt gemaakt dat op de scholen wordt uitgevoerd. De bestuurder geeft leiding aan de gezamenlijke toekomstagenda.

Sinds 1 januari werkt de bestuurder in nauw overleg met de Raad van Toezicht aan expliciet voorwaardenscheppend en professioneel beleid voor de scholen binnen het samenwerkingsverband.

De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland heeft een klein bestuursbureau voor de ondersteuning van personeelsbeleid, communicatie, onderwijs en financiƫn. Het bestuursbureau is gevestigd in Rotterdam.

In Zuid-Holland zijn nog een aantal andere vrijescholen. Ook met deze scholen wordt in toenemende mate samengewerkt.

Medewerkers

Jeroen Gommers bestuurder

Toen ik op zoek ging naar een goede school voor mijn oudste zoon, die nu bijna 12 is, kwam ik niet vanzelfsprekend bij de vrijeschool uit. Ik woon in een dorp aan de rand van Utrecht en in Utrecht staan heel veel goede scholen. Ik heb er een aantal tegen het licht gehouden en de vrijeschool sprong er gewoon uit, omdat daar het kind echt centraal staat. Vanaf 1 oktober 2011 ben ik bestuurder van de vrijescholen in Zuid-Holland. Dat werk doe ik vanuit een brede bestuurlijke ervaring in het onderwijs en onderwijsinnovatie op gemeentelijk en nationaal niveau.

E-mail: j.gommers@svzh.nl, Telefoon: 06-41295371, LinkedIn

Anke Hindriks management ondersteuner

In 1996 ben ik begonnen op de Leeuwenhartschool terwijl de kinderen op school zaten, met af en toe een handje helpen. Al snel werd ik gevraagd om ook in de administratie wat werk te doen voor de schoolleider. Sinds 2001 werk ik op het bestuurskantoor en verricht ondersteunde en coƶrdinerende taken voor alle schoolleiders en de bestuurder op financieel, personeel en administratief gebied.

E-mail: a.hindriks@svzh.nl

Majorein Gauw marketing, communicatie & pr

Ik heb verschillende campagnes gerealiseerd als mede eigenaar en oprichter van het Communicatie ontwerp bureau Vuurrood BV en VuurroodJunior. In 2011 heb ik de stap genomen om Vuurrood te verkopen en aan de slag te gaan voor projecten waar ik letterlijk met hart en ziel aan kan werken. Binnen de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland ben ik sinds maart 2012 werkzaam als ondersteuner marketing, communicatie en pr.

E-mail: m.gauw@svzh.nl

Joke Rutgers onderwijskwaliteit

Per "toeval" ben ik door mijn kinderen beland in de wereld van de vrijeschool en ben nooit meer weggegaan. Ik ben intensief betrokken geraakt, als klassenleerkracht, intern begeleider en interim schoolleider. In januari 2015 ben ik gestart als medewerker onderwijskwaliteit voor de SVZH. Ik hou mij bezig met kwaliteitsontwikkelingen in het vrijeschool-onderwijs, beter zichtbaar maken waar we goed in zijn en verbeteren waar dat nodig is.

E-mail: j.rutgers@svzh.nl

Organogram

Organogram

Contact met SVZH

De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland is gevestigd in het pand van de Vrije School Vredehof te Rotterdam.

Postadres:

Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland
Postbus 4292
3006 AG Rotterdam

Bezoekadres:

Vrije School Vredehof
Vredehofweg 30
3062 EP Rotterdam

Telefoon: 010-4528197 (ma. t/m vr. 08.00 - 13.00 uur)
E-mail: info@svzh.nl

Routebeschrijving

Met de auto:

Vanuit Den Haag op de A20 afslag 15 Crooswijk. Onderaan de afslag links af de Boezemlaan op. Weg vervolgen Kralingsche plaslaan. Langs de Kralingse plas voor de rotonde rechts af Prinses Julianalaan in. Linksaf Vredehofweg.
Vanuit Utrecht op de A20 bij het Terbregseplein de A16 volgen Ring Oost. Afslag 26 Kralingen nemen. Bij stoplicht rechtsaf slaan, Jacques Dutilhweg. Bij stoplicht rechtsaf Kralingse Zoom. Bij stoplichten linksaf Kralingse weg. Bij rotonde rechtdoor en direct linksaf Prinses Julianalaan. Linksaf Vredehofweg.
Vanaf Dordrecht op de A16 (Ring Oost, parallelbaan richting Capelle a/d IJssel). Afslag 26 Kralingen nemen. Onderaan afslag bij stoplicht linksaf richting Kralingen, Jacques Dutilhweg. Bij stoplicht rechtdoor, volgend stoplicht rechtsaf Kralingse Zoom. Bij stoplicht links af, Kralingscheweg. Bij rotonde rechtdoor en direct links af Prinses Julianalaan. Links af Vredehofweg.

Let op: in Rotterdam is betaald parkeren en alleen met de chipknip mogelijk.

Met het openbaar vervoer:

Vanaf treinstation Rotterdam Centraal neemt u de metrolijn D of E richting Slinge of Spijkenisse. Op metrostation Beurs overstappen op metrolijn A, B of C richting Binnenhof, Nesselande of De Terp. Uitstappen op metrostation Voorschoterlaan.
Vanaf treinstation Rotterdam Alexander neemt u metrolijn A of B richting Schiedam Centrum. Uitstappen bij metrostation Voorschoterlaan.
Randstadrail vanuit Den Haag metrolijn E richting Slinge. Op metrostation Beurs overstappen op metrolijn A, B of C richting Binnenhof, Nesselande of De Terp. Uitstappen op metrostation Voorschoterlaan.

Bij het verlaten van het metrostation Voorschoterlaan neemt u de uitgang Voorschoterlaan, ga direct links. Straat uitlopen, rechtsaf de Oudedijk op, oversteken en linksaf de Prinses Julianalaan inlopen. Daarna rechtsaf de Vredehofweg in.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Download Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (PDF)

ANBI status

De Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland is een stichting met ANBI-status. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Hiervoor zijn de volgende ANBI-gegevens belangrijk:

Klachtenregeling, klagen mag, maar wel via de juiste weg.

Onvrede kan altijd voorkomen en dient altijd eerst besproken te worden met direct betrokkenen. Het is hierbij van belang dat er op een vooraf bepaald moment, op respectvolle wijze met elkaar gecommuniceerd wordt. Het tijdig bespreekbaar maken van onvrede voorkomt escalatie. We vinden het wenselijk dat mensen elkaar kunnen en durven aanspreken.

Een belangrijk uitgangspunt is hierbij dat we met elkaar spreken en niet over elkaar.

Het kan echter wel eens voorkomen dat de onvrede blijft en u er niet uit komt met de direct betrokkene. U heeft een klacht.

Er zijn verschillende soorten klachten:

  1. klachten van organisatorische aard
  2. klachten van onderwijskundige aard
  3. klachten over veiligheid of intimidatie

Klachten van organisatorische aard horen bij de schoolleider.

Klachten van onderwijskundige- of pedagogische aard horen in eerste instantie bij de leerkracht. Indien u er samen niet uitkomt, dan kunt u samen de schoolleider in het vraagstuk betrekken.

Klachten over schoolveiligheid of intimidatie kunt u kenbaar maken bij de schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon kunnen u begeleiden in de klachtroute. Zij zullen niet bemiddelen, maar naast u gaan staan en volgen of het proces van de klacht goed verloopt.

Iedere school heeft een schoolcontactpersoon, ook kinderen kunnen daar terecht.

Wanneer een klacht in behandeling wordt genomen zal de schoolleider of bestuurder betrokkenen horen en passende maatregelen nemen. Indien u ontevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u terecht bij de landelijke klachtencommissie.

Klachten willen we graag voorkomen. Als er een klacht is, willen we er graag samen sterker uit komen.

In de bijlage vind u de gehele procedure.

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow