Netwerk & studiebijeenkomst 4. – Rekencoördinatoren


Ten aanzien van het netwerk rekencoördinatoren volgt een aparte briefing omdat het rekenonderwijs dit jaar stichtingbreed onze extra aandacht heeft. Met de betreffende coördinatoren worden datum en inhoud gecommuniceerd.klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow