Netwerk & studiebijeenkomst 4. – Rekencoördinatoren

Inhoud
Ten aanzien van het netwerk rekencoördinatoren volgt een aparte briefing omdat het rekenonderwijs dit jaar stichtingbreed onze extra aandacht heeft. Er worden komend schooljaar verschillende bijeenkomsten gepland.
Via de nieuwsbrief zullen we jullie daarover op de hoogte houden.

Data
Nader te bepalen

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow