Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland is een samenwerkingsverband van de Leeuwenhartschool in Oud-Beijerland, de Dordtse Vrijeschool in Dordrecht, de Rudolf Steiner School in Rotterdam en Krimpen ad IJssel, de Vrije School Vredehof en de Vrijeschool Rotterdam-West in Rotterdam, de Vrije School Widar in Delft en Basisschool Wonnebald in Den Haag.

Deze samenwerking is eind 2011 gevormd vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid om het vrijeschoolonderwijs in de regio verder te ontwikkelen en krachtiger op de kaart te zetten.

De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland bestaan uit acht basisscholen op antroposofische grondslag in Zuid-Holland. Elke school heeft zijn eigen profiel en ontwikkelt dat verder. De dagelijkse leiding van de school ligt bij de directeur. Deze is verantwoordelijk voor de eigen school en hoe leerkrachten en ouders daarin samenwerken.

Op bovenschools niveau is een bestuurder aangesteld. Deze vormt samen met de directeuren het Managementteam waarin beleid wordt gemaakt dat op de scholen wordt uitgevoerd. De bestuurder geeft leiding aan de gezamenlijke toekomstagenda. De bestuurder werkt in nauw overleg met de Raad van Toezicht aan expliciet voorwaardenscheppend en professioneel beleid voor de scholen binnen het samenwerkingsverband.

De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland heeft een klein bestuursbureau voor de ondersteuning van personeelsbeleid, communicatie, onderwijs en financiƫn. Het bestuursbureau is gevestigd in Rotterdam.

In Zuid-Holland zijn nog een aantal andere vrijescholen. Ook met deze scholen wordt in toenemende mate samengewerkt.

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow