Beleid rondom Corona

.

Op 14 december jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het basis- (en voortgezet) onderwijs vanaf woensdag 16 december 2020 voor bijna alle leerlingen dichtgaan. De sluiting is verlengd tot 8 februari 2021. Voor die leerlingen waarvoor de school dicht is, wordt online onderwijs aangeboden. 

Het kabinet heeft een uitzondering benoemd voor kwetsbare leerlingen: 

– Kwetsbare leerlingen komen naar school voor onderwijs of opvang. De school bepaalt -waar nodig- samen met de gemeente welke leerlingen in deze categorie vallen. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor so, sbo en nieuwkomers. 

– Kinderen van ouder(s) / verzorger(s) met een cruciaal beroep. 

Daar waar fysiek onderwijs gegeven wordt in het schoolgebouw, geldt onderstaand protocol. 

Voor vragen kunt u bij uw directeur terecht.

SVZH Protocol beleid rondom corona

bijlage 1: hygienerichtlijnen

bijlage 2: afstandsonderwijs

bijlage 3: bezoekersvragenlijst

bijlage 4: beslisboom toelating (neusverkouden) kinderen op school

bijlage 5: beslisboom toelating na vakantie oranje/rood gebied

handreiking communicatie bij besmetting leerling/medewerker

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow