Beleid rondom Corona

De scholen van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland hebben een gezamenlijk protocol opgesteld, waarin naast de regels van de handreiking van de PO-raad ook de SVZH richtlijnen en afspraken zijn opgenomen.

Voor vragen kunt u bij de directeur van de school terecht.

U kunt het protocol en de bijlagen hieronder downloaden.

Protocol Covid-19 SVZH

bijlage 1 Normenlijst hygiëne basisonderwijs (RIVM)

bijlage 2 Memo afstandonderwijs SVZH

bijlage 3 Gezondheidscheck volwassenen

bijlage 4 Beslisboom toelating kinderen

bijlage 5 Beslisboom toelaten kinderen uit oranje/rood gebied

schematische testadvies leerlingen

schema en handreiking communicatie bij besmetting leerkracht-leerling

schema richtlijnen coronavirus in het onderwijs (het protocol op 1 A4)

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow