Beleid rondom Corona

.

In het algemeen gelden de volgende regels :

 • De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
 • Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.
 • De school is open, tenzij…
  • Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
  • De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
 • Indien de school gesloten is op bovengenoemde gronden, biedt de school wel noodopvang aan kinderen met ouders in cruciale beroepen en worden deze kinderen naschools opgevangen door de BSO.
 • Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen aan om het onderwijs zo goed mogelijk te continueren.

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:

 • Een goede melding en monitoring van besmettingen;
 • Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden (bijlage 3);
 • Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Het testen en vaccineren van leerlingen is een besluit van de ouders/verzorgers. De scholen zullen dit nooit verplicht stellen voor toegang tot de school.  

Voor vragen kunt u bij uw directeur terecht.

SVZH Protocol beleid rondom corona

bijlage 1: hygienerichtlijnen

bijlage 2: afstandsonderwijs

bijlage 3: bezoekersvragenlijst

bijlage 4: beslisboom toelating (neusverkouden) kinderen op school

bijlage 5: beslisboom toelating na vakantie oranje/rood gebied

handreiking communicatie bij besmetting leerling/medewerker

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow