Beleid rondom Corona

De scholen van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland hebben een gezamenlijk protocol opgesteld, waarin naast de regels van de handreiking van de PO-raad ook de SVZH richtlijnen en afspraken zijn opgenomen.

Voor vragen kunt u bij de directeur van de school terecht.

U kunt het protocol en de bijlagen hieronder downloaden.

Protocol Covid-19 SVZH

bijlage 1 normenlijst hygiëne basisonderwijs (RIVM)

bijlage 2 memo afstandonderwijs SVZH

bijlage 3 Triage vragenlijst

bijlage 4 Beslisboom toelaten neusverkouden kinderen

bijlage 5 Beslisboom toelaten kinderen uit oranje/rood gebied

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow