Vrijeschool Rotterdam West

De Vrijeschool Rotterdam-West is een nieuwe vrijeschool opgericht in 2015 als dislocatie van de Vrijeschool Vredehof.

Vrijeschool Rotterdam-West heeft als doel vrijeschoolonderwijs aan te bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12/13 jaar. Kinderen leren niet alleen alle basisvaardigheden zoals lezen, spellen, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Maar we leren de kinderen ook vreemde talen spreken, bewegen, toneelspelen, schilderen, tekenen en zingen. De kinderen komen vaak buiten en leren van de natuur. In onze opvatting van onderwijs gaat het dan ook om drie aspecten:

  • het denken: cognitieve vaardigheden (kennis)
  • het gevoel: sociaal-emotionele vaardigheden
  • de wil: motorische- en praktische vaardigheden

De Vrijeschool Rotterdam-West heeft samen met ouders een aantal eigen thema’s geformuleerd die terug komen in het lesprogramma en de school een eigen kleur geeft. De thema’s zijn: culturele diversiteit, natuurbeleving, beweging en aandacht voor leerlingen op verschillende niveaus. In de schoolgids kunt u meer informatie vinden over deze thema’s en de uitwerking hiervan in het lesprogramma.

Velsenluststraat 7
3021 AW Rotterdam
T 010-3132490
W http://www.vsrotterdamwest.nl
E administratie@vsrotterdamwest.nl
klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow