SVZH academie programma 2019-2020

Beste medewerkers van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland,

Opnieuw kunnen we de huidige en nieuwe medewerkers van onze scholen een SVZH academie programma aanbieden!

Ook dit jaar staan er een weer een aantal leerzame en inspirerende cursussen op het programma. Daarnaast organiseren wij wederom netwerk- & studiebijeenkomsten voor en over verschillende specialismen binnen onze scholen. In samenwerking met de Hogeschool Leiden start er een nieuwe BVO (Basisopleiding vrijeschoolonderwijs, voorheen applicatiecursus) samengesteld. Deze is voor (vak)leerkrachten die starten binnen het vrijeschoolonderwijs. Daarnaast is er ook de BVO-kunst. Deze opleiding is zeer geschikt als verdieping voor vrijeschool leerkrachten maar ook als tweede verdiepingsjaar voor leerkrachten die het eerste jaar BVO al hebben afgerond.

De cursussen en de netwerk & studiebijeenkomsten zijn zorgvuldig samengesteld met de cursusleiders, zijn van hoge kwaliteit en goed aansluitend op de dagelijkse praktijk binnen onze scholen. 

Als eerste de opleidingen in samenwerking met de Hogeschool Leiden

  • a. Basisopleiding vrijeschoolonderwijs (BVO) start  januari 2020
  • b. Basisopleiding vrijeschoolonderwijs Kunstvakken (BVO kunst)  start januari 2020

De volgende cursussen staan op het programma:

  • 1. Leren werken met het Expliciete Directe instructie model (EDI)
  • 2. Aan de slag met gedrag in klas in de onderbouw
  • 3. Periodeonderwijs voor de beginnende vrijeschoolleerkracht

De volgende netwerk & studiebijeenkomsten staan op het programma:

  • 4. Specialisten (hoog) begaafdheid in de klas
  • 5. Leerkrachten bewegende klas
  • 6. ICT in de klas
  • 7. Bijeenkomst Aandachtfunctionarissen en Schoolcontactpersonen (vaste groep)
  • 8. Administratie/conciërges (vaste groep)

Lees voor meer informatie/toelichting en de data de tekst bij de opleidingen, cursussen en de netwerk & studiebijeenkomsten.

Let op: Het is belangrijk dat je voor aanmelding je opgave afstemt met jouw schoolleider. Deelname aan een cursus is niet vrijblijvend, er zijn voor de school kosten aan verbonden. Het is belangrijk voor de kwaliteit, dat je alle data aanwezig bent waar je je aan verbonden hebt.

Meld je zo snel mogelijk aan, want enkele cursussen hebben maar plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Aanmelden kan via dit formulier

Wij wensen iedereen alvast een heel inspirerend leerjaar 2019-2020! Voor vragen of overleg, neem gerust contact op met Wilma Helena Diepstraten  via w.diepstraten@svzh.nl 

Veel studieplezier toegewenst!

Team SVZH

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow