Welkom bij de SVZH Academie 2018-2019


Beste medewerkers van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland,

Opnieuw kunnen we de huidige en nieuwe medewerkers van onze scholen een SVZH academie programma aanbieden!

Dit jaar staan er een aantal nieuwe cursussen op het programma. Ook organiseren wij een aantal netwerk- & studiebijeenkomsten voor en over verschillende specialismen binnen onze scholen. In samenwerking met de Hogeschool Leiden is er weer een nieuwe BVO (Basisopleiding vrijeschoolonderwijs, voorheen applicatiecursus) samengesteld. Deze is voor (vak)leerkrachten die starten binnen het vrijeschoolonderwijs. Voor deze basisopleiding zijn twee startmomenten; in september 2018 en in januari 2019. Daarnaast hebben we binnen de SVZH academie dit jaar de BVO-kunst opgenomen. Deze opleiding is zeer geschikt als verdieping voor vrijeschool leerkrachten maar ook als tweede verdiepingsjaar voor leerkrachten die het eerste jaar BVO al hebben afgerond.

De cursussen en de netwerk & studiebijeenkomsten zijn zorgvuldig samengesteld met de cursusleiders, zijn van hoge kwaliteit en goed aansluitend op de dagelijkse praktijk binnen onze scholen. Aan het eind van een cursus wordt een certificaat uitgereikt als de cursus in zijn geheel gevolgd is.

Lees voor meer informatie/toelichting en de data de tekst bij de opleidingen, cursussen en de netwerk & studiebijeenkomsten.

Let op: Het is belangrijk dat je voor aanmelding je opgave afstemt met jouw schoolleider. Deelname aan een cursus is niet vrijblijvend, er zijn voor de school kosten aan verbonden. Het is belangrijk voor de kwaliteit, dat je alle data aanwezig bent waar je je aan verbonden hebt. Ben je toch afwezig (anders dan een ziekmelding) dan moet je zelf (een deel) van de cursus betalen.  Meld je zo snel mogelijk aan, want enkele cursussen hebben maar plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Aanmelden kan via dit formulier

Wij wensen iedereen alvast een heel inspirerend leerjaar 2018-2019! Voor vragen of overleg, neem gerust contact op met Joke Rutgers via j.rutgers@svzh.nl (stafmedewerker onderwijskwaliteit en ontwikkeling).

Veel studieplezier toegewenst!

Team SVZH

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow