Basisopleiding vrijschoolonderwijs voor de startende vrijeschoolleerkracht – start januari 2020

De Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs wordt dit jaar 1 maal aangeboden in samenwerking met de Hogeschool Leiden; start januari 2020

Doel
Het doel van de opleiding is om reeds bevoegde leerkrachten te inspireren en op de hoogte te brengen van de vrijeschoolpedagogie. Aan het eind van de opleiding kan de deelnemer vanuit de menskunde en het leerplan zijn/ haar eigen onderwijs vormgeven.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor (vak)leerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in het vrijeschoolonderwijs gaan werken of nog geen 3 jaar werkzaam zijn in een vrijeschool.

Inhoud
De opleiding beslaat één studiejaar. In negen bijeenkomsten komen verschillende vakinhouden aan bod. Uitgangspunten zijn steeds de vrijeschoolpedagogie, menskunde en het leerplan. Daarnaast worden twee woensdagen besteed aan collegiale consultatie en visitatie. Er wordt gewerkt vanuit een grote boog waarin gestart wordt met menskunde en ontwikkelingsfasen. Vandaaruit wordt het leerplan verder uitgewerkt. Daarin is een aantal onderwerpen verweven, waaronder temperamenten, ontwikkelingsfasen, vertelkunst, periodeonderwijs, scholingsweg en kinderbespreking.

De dagen worden door verschillende specialisten verzorgd, die in staat zijn om de inhoud van de vakken te verweven met het leerplan.
We verwachten van de cursist dat hij/ zij het geleerde toe kan passen in de praktijk door het uitvoeren van onderzoeksopdrachten en door collegiale consultatie. De opleiding wordt afgesloten met een slotbijeenkomst, waarin elke cursist zijn/ haar eindproject presenteert.
De opleidingsdagen worden in Leiden verzorgd in samenwerking met- en op de locatie van Hogeschool Leiden, waarbij wordt zorggedragen voor de benodigde ruimte(s) en faciliteiten, zoals koffie/ thee en een lunch.

 Programma BVO SVZH januari 2020 – november 2020

Datum Onderwerp Docent
dag 1: 22 januari 2020 (09.30–16.00 uur) Algemene ontwikkelingsfasen en vertelstof Jan Alfrink
dag 2: 12 februari 2020 (09.30-16.00 uur) Menskunde, pedagogiek (ochtend) en ontwikkeling van het sociale (middag) Merel Boon
Polle Potters 
dag 3: 11 maart 2020 (09.30–16.00 uur) Kinderbespreking Mikkie Gerritsen
Maartje Putter
25 maart 2020 Collegiale consultatie  
dag 3: 8 april 2020 (09.30–16.00 uur) kleuters Koen Gort
Maartje Putter 
dag 4: 13 mei 2020 (09.30–16.00 uur) Klas 1 & 2

 

Anna Vogel
dag 5: 10 juni 2019 (09.30–16.00 uur) Klas 3 & 4 Andreas Driessen

 

1 juli 2020 Collegiale consultatie  
dag 6: 09 september 2020 (09.30–16.00 uur) Klas 5 & 6 Edith Brink

 

dag 7: 7 oktober 2020 (09.30–16.00 uur) Periodevoorbereiding Sebastiaan de Vries
Mikkie Gerritsen en Maartje Putter 
28 oktober 2020 Inleveren eindopdracht 1& 2   
dag 9: 25 november 2020 (09.30-16.00 uur) Scholingsweg en slotbijeenkomst Merel Boon, Francien kleemans, Maartje Putter
11 november 2020 Inlevermoment herkansing  

 

Aanmelden kan via dit formulier

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van je aanmelding. Mocht je deze niet hebben ontvangen neem dan gerust contact op met Wilma Helena Diepstraten. w.diepstraten@svzh.nl

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow