Basisopleiding vrijschoolonderwijs voor de startende vrijeschoolleerkracht – start januari 2019


De Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs wordt dit jaar 2 maal aangeboden in samenwerking met de Hogeschool Leiden; van september 2018 t/m juni 2019 en van januari 2019 t/m november 2019. 

Doel
Het doel van de opleiding is om reeds bevoegde leerkrachten te inspireren en op de hoogte te brengen van de vrijeschoolpedagogie. Aan het eind van de opleiding kan de deelnemer vanuit de menskunde en het leerplan zijn/ haar eigen onderwijs vormgeven.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor (vak)leerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in het vrijeschoolonderwijs gaan werken of nog geen 3 jaar werkzaam zijn in een vrijeschool.

Inhoud
De opleiding beslaat één studiejaar. In negen bijeenkomsten komen verschillende vakinhouden aan bod. Uitgangspunten zijn steeds de vrijeschoolpedagogie, menskunde en het leerplan. Daarnaast worden twee woensdagen besteed aan collegiale consultatie en visitatie. Er wordt gewerkt vanuit een grote boog waarin gestart wordt met menskunde en ontwikkelingsfasen. Vandaaruit wordt het leerplan verder uitgewerkt. Daarin is een aantal onderwerpen verweven, waaronder temperamenten, ontwikkelingsfasen, vertelkunst, periodeonderwijs, scholingsweg en kinderbespreking.

De dagen worden door verschillende specialisten verzorgd, die in staat zijn om de inhoud van de vakken te verweven met het leerplan.
We verwachten van de cursist dat hij/ zij het geleerde toe kan passen in de praktijk door het uitvoeren van onderzoeksopdrachten en door collegiale consultatie. De opleiding wordt afgesloten met een slotbijeenkomst, waarin elke cursist zijn/ haar eindproject presenteert.

De opleidingsdagen worden in Leiden verzorgd in samenwerking met- en op de locatie van Hogeschool Leiden, waarbij wordt zorggedragen voor de benodigde ruimte(s) en faciliteiten, zoals koffie/ thee en een lunch.

Programma BVO januari 2019 – november 2019

Datum Onderwerp Docent
23 januari 2019
09.30–16.00 uur
Algemene ontwikkelingsfasen en vertelstof Jan Alfrink
13 februari 2019

09.30-16.00 uur

Menskunde, pedagogiek ( ochtend)

sociale (middag)

Merel Boon (ochtend)

Polle Potters (middag)

13 maart 2019
09.30–16.00 uur
Kinderbespreking Mikkie Gerritsen, Maartje Putter
27 maart 2019 Collegiale consultatie
10 april 2019
09.30–16.00 uur
kleuters Koen Gort (ochtend)

Maartje Putter (middag)

15 mei 2019
09.30–16.00 uur
Klas 1 & 2 Anna Vogel
13 juni 2019
09.30–16.00 uur
Klas 3 & 4 Edith Brink
3 juli 2019 Collegiale consultatie
11 september 2019
09.30–16.00 uur
Klas 5 & 6 Andreas Driessen
25 september Inleveren kinderbespreking
9 oktober 2019
09.30–16.00 uur
Periode voorbereiding Sebastiaan de Vries (ochtend)
Mikkie Gerritsen (middag) Maartje Putter (middag)
30 oktober 2019 Inleveren slot opdracht
27 november 2019
09.30-16.00 uur
Scholingsweg en slot bijeenkomst Merel Boon (ochtend), Francien Kleemans, Maartje Putter
13 november 2019 Inlevermoment herkansing
Bijeenkomst voor de deelnemers van het bestuur SVZH: Pedagogisch kompas
Joke Rutgers en Anna de Jonghe

Aanmelden:
Klik hier voor het aanmeldformulier

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow