Cursus 2. – Dat gedrag van net die ene leerling?!

.

‘Kindspecifieke differentiatie vraagt om kennis van gedrag van zowel leerling als leraar’ 

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor beginnende en ervaren leerkrachten die zich willen bekwamen in het omgaan met gedrag van leerlingen in de klas.

Inhoud
Tijdens de eerste bijeenkomst van deze cursus staan de praktijkervaringen van de deelnemers centraal: welk gedrag komen zij tegen in de klas dat extra aandacht vraagt? Gedrag heeft altijd een doel. De vraag is waarom doen deze leerlingen wat ze doen? Een grondige analyse van het gedrag en de factoren die het gedrag aanwakkeren en in stand houden is onze blikrichting, maar we kijken zeker naar de rol van de leraar en welke vrijeschoolse vaardigheden we in kunnen zetten. Verder besteden we aandacht aan groepsvorming en de rollen van leerlingen in de groep.

In de tweede bijeenkomst staan de vijf sociaal-emotionele competenties van leerlingen (SEL-competenties)  centraal: dit zijn competenties in het omgaan met jezelf en de ander. De vraag is hoe men in de praktijk van alledag aandacht schenkt aan deze levensvaardigheden in relatie met onze onderwijsvorm. Een deel van gedrag dat om extra aandacht vraagt zal te verklaren zijn vanuit een onevenwichtige groei van competenties. Juist vanuit vrijeschoolse vaardigheden als nat-in-nat technieken, boetseren, tekenen en schilderen etc. kijken we naar een mogelijke aanpak om het sociaal-emotioneel leren te sturen. Als laatste onderdeel van deze twee modules besteden we aandacht aan escalerend gedrag in de klas. Hoe is de escalatie in een vroeg stadium op te sporen en wat kunnen we er vervolgens aan doen?

Deze nascholing wordt verzorgd door Kees van Overveld. Kees is pedagoog. Hij heeft ruime ervaring binnen het onderwijs als leraar, interne begeleider, hogeschoolhoofddocent, onderwijsadviseur en onderzoeker. In 2008 promoveerde hij op het onderwerp “agressie bij jongens” bij de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de UU. Kees heeft een eigen trainingsbureau dat maatwerk levert op het gebied van gedrag, pesten en sociaal-emotioneel leren: www.keesvanoverveld.nl  Kees is auteur van vele onderwijsartikelen en boeken. Hij schreef boeken over het werken met als titel “Groepsplan Gedrag” en “SEL. Sociaal-emotioneel leren”.

Data
03-02-2021: Module 1: Live Sessie op locatie (duur: 2,5u) Het gedrag van die ene leerling
03-03-2021: Module 2: Live Sessie op locatie (duur: 2,5u) Vijf sociaal emotionele competenties van leerlingen
07-04-2021: Module 1: Online Sessie (duur: 1,5u) Het gedrag van die ene leerling
28-04-2021: Module 2: Online Sessie (duur: 1,5u) Vijf sociaal emotionele competenties van leerlingen

Live-sessies: op woensdagen van 14:30 -17:00u.
Locatie: vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam

Online-sessies: op woensdagen van 14:00 -15:30u. 

Theoretisch is het goed mogelijk dat deelnemers van de eerste sessie ook weer deelnemen aan de tweede ronde, omdat het bij gedrag altijd gaat om de actualiteit van het moment in de klas.

Organisatie en contact: WilmaHelena Diepstraten, Beleidsmedewerker Personeel en organisatie (w.diepstraten@svzh.nl)

Aanmelden kan via dit formulier

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van je aanmelding. Mocht je deze niet hebben ontvangen neem dan gerust contact op met Wilma Helena Diepstraten. w.diepstraten@svzh.nl

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow