Netwerk & studiebijeenkomst 2. – Schoolcontactpersonen

.

Inhoud
De schoolcontactpersoon, ook wel vertrouwenspersoon, heeft een belangrijke functie binnen de scholen en draagt een serieuze verantwoordelijkheid. In deze bijeenkomst staat het oefenen centraal, waarbij routes en procedures worden uitgelegd en de klachtenregeling wordt besproken. Daarnaast is er ruimte voor het bespreken van casussen en het behandelen van vragen uit de onderwijspraktijk.

Jeroen Meijboom verzorgt deze bijeenkomst voor alle schoolcontactpersonen/vertrouwenspersonen. Hij is werkzaam bij de CED-groep en eveneens extern vertrouwenspersoon van onze stichting.

Datum
14 oktober 2020:  11.00 – 12.30 uur

Locatie : online-sessie
Organisatie en contact : Julia Bosman, Beleidsmedewerker onderwijskwaliteit (j.bosman@svzh.nl)

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow