Cursus 6 – Periodeonderwijs voor de vrijeschoolleerkracht met enige ervaring


Je werkt een tot drie jaar op een vrijeschool en weet inmiddels hoe je een periode vorm kunt geven. Je bent op zoek naar verdieping op dit stuk. Zowel inhoudelijk als in didactiek, werkvormen en mogelijkheden om te differentiëren.

In deze cursus is veel ruimte om je kennis te verdiepen met betrekking tot de uitgangspunten van het periode- en vrijeschoolonderwijs. We kijken hierbij steeds naar verschillende vakken en hoe hierin o.a. differentiëren en coöperatief werken terug kan komen. Tijdens de bijeenkomsten wordt de inbreng en de vragen van de cursisten als uitgangspunt gebruikt om de cursus vorm te geven en verdieping op maat te bieden. Er is ook tijd ingeruimd om praktisch aan de slag te gaan met de voorbereiding van periodes en periodelessen.

Let op: deze cursus is voor de iets ervaren vrijeschoolleerkracht bedoeld. Leerkrachten die ongeveer een tot drie jaar ervaring hebben. Werk je al langer op een vrijeschool en heb je behoefte aan het uitdiepen van het periodeonderwijs, dan is deze cursus wellicht niet geschikt. Mocht je hierover vragen hebben, dan kan je contact opnemen met de cursusleider.

Door:
Gerben Deenen

Gerben Deenen is adviseur rekenen, hoogbegaafdheid, ondersteuning en nascholing in de klas, leren werken met directe instructiemodel als onderdeel van HGW, periode-onderwijs, leerlijnen Vrijescholen in Parnassys bij BVS-schooladvies.

Doelgroep:
vrijeschoolleerkrachten met enige ervaring

Data:

  • 29 augustus, Cursus middag 1: een periodeplanning maken; een taalperiode vormgeven – van leerlijn naar aanbod; ademhaling in de periode – coöperatief werken in de taalperiode
  • 7 november 2018, Cursus middag 2: evenwicht in de ochtend; een rekenperiode vormgeven – van leerlijn naar aanbod; onderwijs naar hoofd, hart en handen – differentiëren in de rekenperiode
  • 13 februari, Cursus middag 3: een ‘goede’ start; een zaakvak periode vormgeven; schriftelijke verwerkingen van de periodestof – differentiëren en coöperatief werken
  • 27 maart 2019, Cursus middag 4: 7 fasen in het leren; een periode evalueren – ontwikkeling van kinderen en de klas in beeld; tussen ontwikkelstof en opbrengsten

Tijd:
15:00-17:30 uur

Locatie:
Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam

Aanmelden:
Klik hier voor het aanmeldformulier

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow