Netwerk & studiebijeenkomst 3. – Aandachtsfunctionarissen

.

Inhoud
Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor aandachtsfunctionarissen en schoolcontactpersonen, ter verdieping en verduidelijking van de rol die zij vervullen binnen de school.
Schoolcontactpersonen zijn binnen de school vertrouwenspersonen en eveneens een eerste aanspreekpunt omtrent de klachtenregeling (vaak samen met de schoolleiding). Aandachtsfunctionarissen (binnen onze stichting wordt deze rol op alle scholen vervuld door de intern begeleiders) houden zich bezig met kindermishandeling en huiselijk geweld casussen.

Deze middag wordt begeleid door Aafke Scharloo.  Zij is zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met specialistische expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Daarnaast adviseert ze instellingen, therapeuten, ouders en jongeren zelf in het omgaan met deze problematiek. Aafke heeft eerder deze bijeenkomst verzorgd voor de SVZH. 

Datum:
14 oktober 2020: 14.00 – 16.00 uur

Locatie : De Rozenhof, Nesserdijk 368 te Rotterdam
Organisatie en contact : Julia Bosman, Beleidsmedewerker onderwijskwaliteit (j.bosman@svzh.nl)

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow