Netwerk & studiebijeenkomst 7.– voor aandachtsfunctionarissen en Schoolcontactpersonen

Ook dit schooljaar wordt een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd voor alle Aandacht-functionarissen en Schoolcontactpersonen van de SVZH.

Onderwerp: Thematiek van sociale veiligheid en kindermishandeling.

Schoolveiligheid is een belangrijk onderwerp en vormt de basis voor een goed leerklimaat. Het is noodzakelijk dat dit aandachtsgebied binnen de scholen hoog op de agenda blijft staan en er binnen de school een deskundige is, die signaleert en dit onderwerp regelmatig onder de aandacht brengt.

Wanneer er sprake is van pesten, intimidatie of huiselijk geweld, dienen signalen altijd serieus opgepakt te worden. Dit vraagt om nauwgezet handelen, kennis van procedures en goed gespreksvaardigheden.

De training is verplicht, omdat deze verbonden is met een goede uitoefening van je taak.

Door: CED Rotterdam
Datum: nader te bepalen
Locatie: nader te bepalen

Let op: deze bijeenkomst is georganiseerd voor een vaste groep deelnemers. Voor deze bijeenkomst is het dus niet nodig het deelnameformulier in te vullen. Deelnemers ontvangen tzt een uitnodiging.

Ook dit schooljaar wordt een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd voor alle Aandacht-functionarissen en Schoolcontactpersonen van de SVZH.

Onderwerp: Thematiek van sociale veiligheid en kindermishandeling.

Schoolveiligheid is een belangrijk onderwerp en vormt de basis voor een goed leerklimaat. Het is noodzakelijk dat dit aandachtsgebied binnen de scholen hoog op de agenda blijft staan en er binnen de school een deskundige is, die signaleert en dit onderwerp regelmatig onder de aandacht brengt.

Wanneer er sprake is van pesten, intimidatie of huiselijk geweld, dienen signalen altijd serieus opgepakt te worden. Dit vraagt om nauwgezet handelen, kennis van procedures en goed gespreksvaardigheden.

De training is verplicht, omdat deze verbonden is met een goede uitoefening van je taak.

Door: CED Rotterdam
Datum: nader te bepalen
Locatie: nader te bepalen

Let op: deze bijeenkomst is georganiseerd voor een vaste groep deelnemers. Voor deze bijeenkomst is het dus niet nodig het deelnameformulier in te vullen. Deelnemers ontvangen tzt een uitnodiging.

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow