Netwerk & studiebijeenkomst 1. – Aandachtsfunctionarissen en Schoolcontactpersonen

.

Inhoud
De schoolcontactpersoon, ook wel vertrouwenspersoon, heeft een belangrijke functie binnen de scholen en draagt een serieuze verantwoordelijkheid. In samenwerking met de aandachtsfunctionaris zorgen zij op school voor een veilig klimaat en het doorlopen van juiste routes en procedures.
In deze bijeenkomst staat het oefenen met casuïstiek centraal, waarbij o.a. het gedragsprotocol wordt besproken.
Daarnaast is er ruimte voor het bespreken van casussen en het behandelen van vragen uit de onderwijspraktijk.

NIEUW : Coördinatoren rondom gedrag, sociale veiligheid, pesten e.d. zijn ook van harte welkom deze bijeenkomst.
Overleg dit met de schoolleider, SCP en/of AF. En geef dit door aan Julia Bosman.

Jeroen Meijboom verzorgt deze bijeenkomst. Hij is werkzaam bij de CED-groep en eveneens extern vertrouwenspersoon van onze stichting.

Datum Woensdagmiddag 27 oktober 2021.
Tijd 14.00 tot 16.00 uur
Locatie : Leeuwenhartschool, Oude-Beijerland

Organisatie en contact : Julia Bosman, Beleidsmedewerker onderwijskwaliteit (j.bosman@svzh.nl)

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow