Netwerk & studiebijeenkomst 1. – Aandachtsfunctionarissen en Schoolcontactpersonen

.

Inhoud
De schoolcontactpersoon, ook wel vertrouwenspersoon, heeft een belangrijke functie binnen de scholen en draagt een serieuze verantwoordelijkheid. In deze bijeenkomst staat het oefenen centraal, waarbij routes en procedures worden uitgelegd en de klachtenregeling wordt besproken. Daarnaast is er ruimte voor het bespreken van casussen en het behandelen van vragen uit de onderwijspraktijk.

Jeroen Meijboom verzorgt deze bijeenkomst voor alle schoolcontactpersonen/vertrouwenspersonen. Hij is werkzaam bij de CED-groep en eveneens extern vertrouwenspersoon van onze stichting.

Datum
Woensdag 27 oktober 2021  14.00 – 15.30 uur

Locatie : Vrijeschool Vredehof, Taborstraat 40, Rotterdam

Organisatie en contact : Julia Bosman, Beleidsmedewerker onderwijskwaliteit (j.bosman@svzh.nl)

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow