Netwerk & studiebijeenkomst 8. – ParnaSsys- Ultimview

.

Doelgroep
De bijeenkomst Parnassys -Ultimview  is voor leden van het bestuursbureau, schoolleiders en intern begeleiders.

Inhoud
Tijdens deze bijeenkomst wordt de invoering van het onderwijsresultatenmodel, in combinatie met de referentieniveaus, gekoppeld aan Parnassys Ultimview.
We maken een verdiepingsslag in het programma Ultimview en gaan aan het werk met analyses, de ‘schoolweging’, de schoolnorm en streefniveaus.

In de tweede helft van het jaar wordt op iedere school een vervolgcursus georganiseerd naar aanleiding van deze bijeenkomst. Per school zal de invulling worden afgestemd.

Datum: donderdag 17 september 2020: 09.00 – 16.30 uur

Locatie : Van der Valkhotel, Krommeweg 1, Ridderkerk
Organisatie en contact: Julia Bosman, Beleidsmedewerker onderwijskwaliteit  (j.bosman@svzh.nl)

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow