Netwerk & studiebijeenkomst 13 – ontwikkeling pedagogisch kompas


De SVZH gaat verder met het uitwerken en ontwikkelen en toepasbaar maken van het Pedagogisch Kompas. Het Pedagogische Kompas wordt een nieuw model/instrument dat heldere taal geeft aan en de leraar gaat ondersteunen in haar kennis en handelen gericht op de persoonsvorming en de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind vanuit de pedagogische visie van de vrijeschool. Elke school heeft een leerkracht gevraagd om deel te nemen aan deze bijeenkomsten.

Door:
Johan van den Bos is leerkracht op Widar en vanaf het begin betrokken bij het ontwikkelen van het Pedagogisch kompas.
Joke Rutgers is stafmedewerker onderwijskwaliteit en ontwikkeling SVZH

Zij nemen voor het tweede jaar beiden deel aan de teammaster Transitie in Onderwijs aan de Hogeschool Leiden. Het verder ontwikkelen van het Pedagogisch Kompas zal onderdeel zijn van de master.

Data en locatie worden nog nader bepaald

Doelgroep:
ontwikkelteam pedagogisch kompas

Aanmelden:
Let op: deze bijeenkomst is georganiseerd voor een vaste groep deelnemers. Voor deze bijeenkomst is het dus niet nodig het deelname formulier in te vullen. Deelnemers ontvangen tzt een uitnodiging.

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow