Welkom op de website van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

In het vrijeschoolonderwijs gaan leren en persoonlijke ontwikkeling hand in hand. Vrijeschoolonderwijs is méér dan gewoon goed onderwijs. Naast cognitieve vaardigheden wordt er veel aandacht besteed aan sociaal-emotionele, motorische en praktische vaardigheden. Met dit onderwijs voor ‘hoofd, hart en handen’ zorgt de vrijeschool dat leerlingen de bagage krijgen die ze nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen én daarmee ook een rol kunnen nemen in de ontwikkeling van de toekomst. Ons pedagogisch kompas wordt bepaald door begrippen als creativiteit, verantwoordelijkheid, vitaliteit en ambitie.

De vrijescholen in Zuid-Holland zijn in 2011 gaan samenwerken om sterker te staan. De Stichting SVZH vormt het bevoegd gezag van acht vrijescholen. Samen staan we financieel sterker. Samen organiseren we de verbetering van de onderwijskwaliteit door bijvoorbeeld een eigen auditsysteem. Samen zorgen we voor de scholing en ontwikkeling van onze medewerkers in de SVZH academie. Samen kunnen we een aantrekkelijk personeelsbeleid voeren en kunnen we de vraag naar nieuwe leraren beter aan. Samen zorgen we voor goede onderwijshuisvesting. En samen kunnen we ervoor zorgen dat er effectief aan wet- en regelgeving wordt voldaan ten aanzien van sturing en verantwoording.

Ons beleid rondom Corona kunt u hier vinden.

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow