Prestatie van de scholen

Alle scholen binnen de samenwerkende vrijescholen Zuid-Holland voldoen aan de kwaliteitsnormen die het ministerie van onderwijs stelt aan het basisonderwijs. Dat is belangrijk, maar voor ons geen reden om achterover te gaan leunen. De kwaliteit kan altijd nóg beter en wordt niet alleen bepaald door normen van het ministerie. Omdat het vrijeschoolonderwijs naast het reguliere aanbod een breder en diepgaander pedagogisch programma aanbiedt aan de leerlingen, zijn er meerdere kwaliteiten die we moeten borgen. De samenwerkende vrijescholen Zuid-Holland zijn actief en intensief bezig met de kwaliteitsontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs.

Inspectierapporten

Via onderstaande links kunt u het inspectierapport van de Inspectie van het Onderwijs per school bekijken:

klik hier en bekijk de informatiefilm over het vrijeschoolonderwijs
Coverflow
Coverflow
Coverflow
Google Maps kaart wordt ingeladen...
Coverflow
Coverflow
Coverflow